Betaal je alimentatie? Dan moet je meestal ook de indexering toepassen. Vanaf 1 januari 2021 moet je dan meer gaan betalen. Ontvang je alimentatie dan betekent dit dat je vanaf 1 januari 2021 meer dient te ontvangen.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het percentage bekend gemaakt. Deze indexering geldt zowel voor de kinderalimentatie en de partneralimentatie.

Alimentatie per 1 Januari 2021 verhoogd met 3 %.

Op grond van de wet worden alle alimentaties opgenomen in een beschikking jaarlijks gewijzigd. Ook als er niets over de indexering is afgesproken of in de beschikking staat, wordt er altijd geïndexeerd. Wel is het mogelijk om indexering volledig of voor bepaalde tijd uit te sluiten. Dit moet dan wel schriftelijk zijn overeengekomen in het echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan.

De gedachte achter de jaarlijkse indexering is om ervoor te zorgen dat de koopkracht van de alimentatiegerechtigde op peil blijft.

Indexeringspercentages van de afgelopen jaren:

2021: 3.0%

2020: 2,5%

2019: 2,0%

2018: 1,5%

2017  2,1%

2016  1,3%

2015  0,8%

2014  0,9%

2013  1,7%

2012  1,3%

2011  0,9%

2010  2,3%

Alimentatie en/of Indexering niet betaald?

Kijkt eerst of er afwijkende afspraken zijn opgenomen in het echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Is de indexering niet uitgesloten of zijn er geen afwijkende afspraken gemaakt, dan geldt automatisch de wettelijke indexering. Ook als er helemaal niets over de indexering is opgenomen geldt de wettelijke indexering.

Je attendeert je ex-partner eerst op de indexering van de alimentatie. Indien betaling of reactie uitblijft onderneem dan actie.

Bereken achterstand alimentatie 

Bereken het nieuwe maandbedrag. Wordt er al langer niet betaald, dan kun je de hoogte van de maandelijkse bedragen berekenen op de site van het LBIO. Maak een duidelijk overzicht zodat de betaalde bedragen en achterstanden inzichtelijk zijn.

Schrijf ex-partner aan

Stuur een bericht aan je ex-partner. Vermeld daarin duidelijk het maandelijkse bedrag dat betaald zou moeten zijn. Een de eventueel opgelopen achterstand. Voeg eventueel het overzicht bij. Vermeld voor de volledigheid ook het bankrekeningnummer waarop de alimentatie gestort moet worden. Neem een termijn op waarbinnen betaald moet zijn. Het is verstandig het bericht eerst per mail te versturen, om de verstandhouding niet verder onder druk te zetten. Indien een reactie of betaling uitblijft is het verstandig om het bericht als aangetekende brief te versturen. Dit kan ook verstandig zijn indien het om grotere bedragen gaat qua achterstand.

Voorbeeldbrieven vind je hier

Betaling of indexering blijft uit, wat nu?

Je kunt dan het LBIO inschakelen om de inning over te nemen, wanneer je ex-partner weigert te betalen. Dit kan alleen als de achterstanden niet ouder zijn dan 6 maanden en als de alimentatie afspraken in een beschikking zijn vastgelegd of bekrachtigd. Hieraan zijn geen kosten voor je aan verbonden.

Klik hier voor het aanvraagformulier

Voor meer informatie klikt je hier

Klik hier voor veelgestelde vragen

Voor het gedeelte aan achterstallige alimentatie ouder dan 6 maanden en opgenomen in een beschikking kun je een deurwaarder inschakelen. Hieraan zijn echter wel kosten verbonden.

Verjaring?

De verjaringstermijn op inning van achterstallige alimentatie en indexering is 5 jaar. De achterstanden ouder dan 5 jaar zijn dan ook niet meer te innen. Indien je echter binnen deze 5 jaren je ex-partner hebt gemaand te betalen en je kunt dat ook bewijzen dan is de verjaring daarmee gestuit. De termijn van verjaring is dan opnieuw begonnen op de datum van de aanmaning.

TIP:

Zowel voor het LBIO als voor de deurwaarder heb je de originele beschikking van de rechtbank nodig.

Natuurlijk kun je ook eerst met behulp van mediation tot een oplossing komen met je ex-partner. Wellicht liggen er andere redenen aan ten grondslag waarom de alimentatie of indexering niet wordt betaald. Deze redenen kunnen vaak in een gesprek, onder begeleiding van een mediator, besproken en verhelderd worden. Hierdoor wordt de reden van het niet betalen vaak weggenomen.

Lees ook onze andere artikelen over alimentatie:

Partneralimentatie en echtscheiding.

Alimentatie in overleg.

Meer weten over de mogelijkheden?

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS KENNISMAKING OF STEL VRIJBLIJVEND JE VRAAG.

In alle opzichten beter uit elkaar.

 

Comments are closed.