Co-ouderschap en toeslagen

Co-ouderschap en toeslagen

Voor wie gaat scheiden zijn er veel toeslagen beschikbaar. Maar je hebt dan vaak zoveel aan je hoofd, dat je er niet aan denkt. En dat terwijl het leven al zo duur is, zeker na een scheiding. In deze blog bespreek ik een aantal van deze toeslagen: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de huurtoeslag. Deze toeslagen kan iedere ouder aanvragen (en voor de huurtoeslag hoef je geen kinderen te hebben), maar niet iedereen weet dat je ze ook bij co-ouderschap kunt aanvragen. Soms heb je er gewoon echt recht op. En het is zonde om dat te laten liggen!

Steeds meer mensen kiezen voor een scheiding met goede afspraken

Scheiden met goede afspraken is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Scheiden kan al genoeg stress en teleurstelling opleveren, de zaken duidelijk regelen zorgt voor rust en duidelijkheid.
Co-ouderschap vast laten leggen, is een van die afspraken. 

Er zijn voor ouders een aantal toeslagen die geld opleveren. Ook bij co-ouderschap, mits je aan de juiste spelregels voldoet.

Kinderbijslag

De kinderregelingen die er zijn beginnen bij de kinderbijslag. Deze kinderbijslag vraag je al aan wanneer je kind geboren wordt. Hij loopt door tot het kind 18 wordt, of wanneer het voor zijn 18e naar de HBO of de universiteit gaat. Vanaf dan krijgt het kind namelijk studiefinanciering.
Kinderbijslag is meteen het feestje onder de toeslagen: er kan niks mis mee gaan. Zodra een kind bij de geboorte wordt ingeschreven krijg je automatisch een aanvraagformulier opgestuurd. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer toeslag je ontvangt.

Degene op wiens adres het kind staat ingeschreven heeft recht op de kinderbijslag. Bij scheiding en co-ouderschap zit daar meteen de moeilijkheid: volgens de BRP (de Basisregistratie Personen) kan een kind maar op een adres worden ingeschreven. Dat betekent dat beide ouders een kind even vaak in huis kunnen hebben, maar een van beide heeft recht op die kinderbijslag.

“Da’s ook niet eerlijk!”

Klopt. Maar daar is ook een oplossing voor. Wat je kunt doen bij co-ouderschap, is bij de SVB (de Sociale Verzekeringsbank, de uitkeerder van de kinderbijslag), het verzoek indienen om de kinderbijslag te delen en op beide rekeningen bij te schrijven. 

Je moet daarvoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen; beide ouders moeten al op een ander adres wonen en er moet co-ouderschap zijn vastgelegd. En beide ouders moeten de aanvraag ondertekenen. Ik neem dat altijd graag meteen op in het ouderschapsplan.
Om bij meer kinderen zo goed mogelijk gebruik te maken van de kinderbijslagregeling, kan er ook gekozen worden om het ene kind bij de ene ouder in de schrijven en het andere kind bij de andere ouder. Zo krijg je beide het maximale bedrag aan kinderbijslag.

Kinderbijslag wordt niet belast.

 

Kindgebonden budget

Inkomensafhankelijke toeslag

Het kindgebonden budget geldt alleen voor ouders die ook kinderbijslag ontvangen. Hierbij heb je vaak ook recht op een kindgebonden budget; een toeslag die helpt om de kosten van een kind wat te dekken, tot het kind 18 is. Deze toeslag is inkomensafhankelijk.
Bij co-ouderschap kan een ouder voor het kind dat op zijn of haar adres staat ingeschreven het kindgebonden budget aanvragen. Omdat deze toeslag inkomensafhankelijk is, is het soms handig om het kind op het adres van de minstverdienende ouder in te schrijven. Op deze manier krijg je de grootste toeslag. 

Wil je het kindgebonden budget verdelen, dan zul je dat zelf moeten doen. Sommige ouders kiezen ervoor om het kindgebonden budget op een kindrekening te laten storten.

Het kindgebonden budget wordt wel opgeteld bij je inkomen bij bijvoorbeeld een kinderalimentatieberekening, maar er wordt geen inkomensbelasting over geheven.

De aok

Er is nog een aanvulling op het kindgebonden budget: de aok. De alleenstaande ouderkop. Als je alleen op je adres staat ingeschreven met je kind(eren) kun je deze extra toeslag krijgen. Deze toeslag vervalt zodra je weer gaat samenwonen. Let op: mogelijk ook als je bij een familielid intrekt! 

Let op!

De belastingdienst stelt het kindgebonden budget voor het hele jaar vast. Wordt je kind in het begin van het jaar 18 (of gaat het voor zijn 18e studeren) en krijg je de rest van het jaar deze toeslag nog, dan zul je dat terug moeten betalen! Laat dit dus op tijd aanpassen, zodat je achteraf niet hoeft terug te betalen.

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Deze korting kan belastingvoordeel opleveren als je gescheiden bent en ten minste één kind hebt.  

Lees hier mijn uitgebreid artikel over de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Kinderopvangtoeslag

Bij dit woord krijgen veel mensen het Spaans benauwd. Begin je al te zweten? Dat is echt niet nodig.

Kinderopvang is bijzonder duur, de toeslagen die soms worden verleend, kunnen dan ook erg hoog zijn. De kinderopvangtoeslag kan zelfstandig worden aangevraagd, door beide ouders. Je hoeft hem dus niet te delen. Bij het verlenen van deze toeslag wordt gekeken naar het aantal uren dat het kind naar de opvang gaat en het inkomen van de ouder.

Daarbij moet je dan dus beide wel een apart contract aanvragen bij de kinderopvang.

Degene met het laagste inkomen

Omdat kinderopvangtoeslag inkomensafhankelijk wordt uitgekeerd, kiezen sommige ouders ervoor om de aanvraag volledig in te laten indienen door degene met het laagste inkomen. Op deze manier kun je de meeste toeslag krijgen. Achter de schermen zul je dat dan zelf moeten verdelen. Degene die de aanvraag doet is dan ook verantwoordelijk voor het contract met de kinderopvang.
Kinderopvangtoeslag wordt rechtstreeks bij de belastingdienst aangevraagd.

Hulp bij het aanvragen

Door al het gedoe rond de fraudebeschuldigingen in de toeslagenaffaire, kan het best eng zijn om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Wil je weten of je ervoor in aanmerking komt en voor welk bedrag? Neem dan even contact op mijn samenwerkingspartner Gert Oostra van Oostra & Partners. Deze administratie- en belastingadviseurs weten alles van belastingen en toeslagen. Dit geeft een gerust gevoel bij het aanvragen. Zij kunnen ook je belastingaangifte doen. Zo voorkom je dat er vervelende fouten worden gemaakt, die je later weer moet bezuren.

Huurtoeslag

Huurtoeslag kan ook aangevraagd worden als je geen kinderen hebt, maar er zit verschil in de aanvraag mét en zonder kinderen. Ik bespreek hier de huurtoeslag mét kinderen.

Je kunt namelijk je kinderen als medebewoners laten meetellen. Je moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van co-ouderschap, dan kun je recht hebben op een hoger bedrag. Dit geldt voor thuiswonende kinderen tot 23 jaar. Zodra de kinderen een inkomen genereren van meer dan € 5044,-, telt dat bedrag mee en krijg je minder toeslag.
Stel dat je twee kinderen hebt, waarvan de een bij de ene ouder en de ander bij de andere ouder staat ingeschreven en je voldoet aan de eisen van een co-ouderschap, dan kan het zijn dat je niet alleen recht hebt op meer huurtoeslag, maar ook op een andere huurwoning.
Let op: voor beide kinderen! Want bij co-ouderschap zorg je ook voor het kind dat niet op jouw adres staat ingeschreven. Dat kind woont namelijk ook een groot gedeelte van de tijd bij jou.

Bijbaan kind

Het stond hierboven al, maar het is zo belangrijk dat ik het nog eens vermeld: kijk bij het aanvragen van huurtoeslag ook goed naar een eventueel bijbaantje van je kind. Dit wordt gezien als inkomen. Voor 2021 geldt dat een kind tot € 5044,- per jaar mag verdienen. Vergeet je dit mee te tellen, dan kan het zijn dat je aan het eind van het jaar de huurtoeslag (gedeeltelijk) terug moet betalen. En dat is over het algemeen niet iets waar je op zit te wachten.

Let op moment van inschrijven!

Mensen zijn geneigd om zich op de eerste van de maand op het nieuwe adres te laten inschrijven. Stel dat je je op 1 september laat inschrijven. Dan gaat de huurtoeslag in oktober in. Maar als het mogelijk is, kan het handig zijn om je inschrijving op 31 augustus te zetten. Zo heb je nog recht op huurtoeslag over de hele maand september.

Geldt voor al deze toeslagen:

Voor al deze toeslagen (in combinatie met co-ouderschap) geldt: je moet al op twee adressen wonen en je moet óf gescheiden zijn, of er moet een verzoek tot echtscheiding zijn ingediend. Let bij het aanvragen ook op de datum: de toeslag wordt pas over de volgende maand gerekend. Vraag je het dus op 1 september aan, dan gaat het pas in oktober in. Vraag je het 31 augustus aan, dan gaat het meteen in september in.

Tip

Let er ook bij de belastingaangifte op, dat je de aangifte op elkaar afstemt. Maak je daar fouten bij, dan heb je kans dat je in een controle terecht komt. Weet je niet helemaal zeker of je de aangifte goed doet? Neem dan contact op met Oostra & Partners. Zo weet je zeker dat je aangifte goed de deur uit gaat en je niet voor hele vervelende verrassingen komt te staan.

 

Comments are closed.