Betrek hypotheekrente bij de verdeling

Hypotheekrente en scheiden

Hypotheekrente en scheiden

De hypotheekrente stijgt fors

De stijgende hypotheekrente kan voor de verdeling van ‘de boedel’ bij een echtscheiding problemen geven. Mensen die uit elkaar gaan hebben vaak nog een rentecontract op de eigen woning. Dat contract loopt soms nog wel vijftien jaar tegen bijvoorbeeld twee procent. Gezien de hogere hypotheekrente van nu heb je daar eigenlijk allebei wel belang bij. Dat betekent dus dat je dit goed moet regelen. Ik leg het uit:

Een rekenvoorbeeld:

Als je een hypotheek van drie ton hebt en je moet twee procent rente betalen, dan bedraagt die rente 6.000,- euro per jaar. Moet je na je verhuizing door de scheiding ineens vijf procent betalen, dan is dat bedrag in één keer tweeëneenhalf keer zo hoog. Dan zit je op 15.000,- euro aan rente. Er zit dus echt een waarde in. En die waarde werkt ook nog eens voor een flink aantal jaren. Dan heb je het dus echt over een significante bevoordeling of benadeling als je dit niet goed regelt. 

Het probleem

Het probleem dat hierdoor kan ontstaan is heel wisselend. Als je in goed overleg uit elkaar gaat en je wilt dat de een in de woning blijft en de ander zichzelf uitkoopt, dan hoeven er geen extra problemen te ontstaan. Maar het ook zo zijn dat één van de partners de woning niet kan overnemen en de ander wel. Dan kan er wat jaloezie ontstaan. Want de achterblijvende partner blijft in een groter huis én heeft ook nog voor de rentevaste periode een lagere rente. De vertrekkende partner moet ineens die hoge rente gaan betalen. Dat geeft vaak een probleem voor de vertrekkende partner. 

Advies: blijf in gesprek

Als vertrekkende partner moet je in het voorbeeld van hierboven meer betalen voor ook nog eens een (veel) kleiner huis. In de korte periode waarin deze situatie zich nu voordoet hebben we inmiddels de nodige ervaring opgedaan. We hebben het al zo kunnen regelen dat de ene partner, de ander die wel heel erg benadeeld werd in de maandlast, dat stukje contant heeft gemaakt. Daar is de uitkoop verhoogd. Dus hier was de ‘blijvende’ partner heel meewerkend. Ook hebben we al met een geldverstrekker het gesprek gevoerd over de vraag “Werken jullie er ook aan mee om het hypotheekcontract te verdelen tussen de twee partners?”. Daar hebben we zowel afwijzende antwoorden op gehad als ook enkelen die daar wel aan mee wilden werken. 

Eén van de pijnpunten

Dit is één van de pijnpunten waar je het tijdens het scheiden echt met elkaar over moet hebben. Dat gaat het best onder deskundige begeleiding. Daarom werk ik vanuit Mediation Company nauw samen met Erik Gritter van Partners in Planning. Over dit soort pijnpunten wordt door heel veel hypotheekadviseurs en scheidingsmediators niet nagedacht. Dat krijgen we ook van veel geldverstrekkers te horen als we deze vraag stellen.

Nieuwe situatie

De vertrekkende partner moet binnen een half jaar een nieuwe woning vinden om dat contract mee te kunnen nemen. Die partner moet enorm snel een nieuwe woning zien te vinden. Daarom werk ik ook samen met makelaardij Gortemaker. Voor de blijvende partner gaan de maandlasten wel omhoog. Immers, voor de helft van de hypotheek moet hij of zij de nieuwe rente betalen. Maar dan ben je wel gelijkwaardig bezig. 

Veel geldverstrekkers kijken hiervan op

Dat is op zich logisch. Toen de rentes hoger waren en de vertrekkende partner tegen een lagere rente een hypotheek kon afsluiten was dat natuurlijk geen probleem. Maar die situatie is nu helemaal omgedraaid. De blijvende partner heeft financieel vaak een sterkere positie. Het is natuurlijk knullig dat degene die het financieel wat ruimer heeft ook nog eens de laagste maandlasten heeft. Dat is een hele scheve situatie. Niet alle geldverstrekkers staan bereidwillig tegenover onze vraag om hieraan mee te werken. Dat is ook onderhevig aan het beleid bij geldverstrekkers. Het kan zijn dat we in de komende maanden vaker een positief antwoord krijgen. Maar daar durf ik nu nog niets over te zeggen.

Financieel eerlijk uit elkaar

We willen de scheiding in ieder geval financieel gezien, zo eerlijk mogelijk laten zijn. Daarom willen we alle mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken. Je moet met een zo goed mogelijk gevoel dit stuk van je scheiding kunnen afwikkelen. Alle emotie, alle gedoe bij een scheiding en dan ook nog eens die financiën, het lijken twee aparte werelden. Wij brengen die twee werelden samen. Dit is echt een meerwaarde ten opzichte van mediators of advocaten die geen financieel adviseur aan zich gekoppeld hebben. 

Goede begeleiding helpt

Jullie moeten beiden in ieder geval op dit punt een goed gevoel overhouden. En niet voor de vertrekkende partner het gevoel hebben van 1) ik heb de gezamenlijke woning niet kunnen behouden en 2) nu betaal ik ook nog meer rente per maand. Het gaat vooral om het goede gevoel, want het is toch al een rotproces waar je in zit. Onder goede begeleiding is het bespreekbaar zodat je met een zo’n goed mogelijk gevoel uit elkaar gaat.

Ook voor de blijvende partner werkt dat zo. 

 

Comments are closed.