Nieuwe berekening partneralimentatie

Nieuwe berekening partneralimentatie

Woonbudget

“Hoeveel partneralimentatie kun je eigenlijk betalen na je scheiding?” Deze vraag leidde in het verleden nogal eens tot vervelende discussies. Het antwoord is met ingang van dit jaar een stuk duidelijker. De angel is eruit. Gelukkig. Met het woonbudget wordt de financiële draagkracht van partijen vooraf bepaald. Er is nu een zelfde rekenmethodiek voor zowel kinder- als partneralimentatie. 

Het vaststellen van de draagkracht voor kinder- en partneralimentatie is zoveel mogelijk gelijk getrokken. Dat heeft een aantal voordelen:

  • door de duidelijkheid ontstaat er minder gedoe en discussie
  • de uitkomst wordt voorspelbaar
  • er ontstaat bij beide ex-en meer acceptatie door de gelijke behandeling
  • en ik verwacht minder rechtszaken in de toekomst

Tot en met 2022 bestond er een verschil in de berekeningswijze van de kinder- en de partneralimentatie. Voor kinderalimentatie waren de bedragen duidelijk geregeld. Voor partneralimentatie moest je uitgaan van de daadwerkelijke lasten. En dat laatste gaf nog wel eens aanleiding tot vervelende discussies. Want het kwam nog wel eens voor dat mensen moedwillig hun lasten verhoogden en zo aantoonden dat ze onvoldoende draagkracht hadden voor partneralimentatie. Dat was natuurlijk onwenselijk.

Woonbudget: 30% van het netto inkomen

Bij de berekening van de alimentatie wordt nu gezegd dat je als ex-partners nu alle woonkosten moet kunnen betalen van 30% van het netto inkomen. Dus je vaste lasten, maar ook de kosten voor energie en dergelijke. Je mag meer uitgeven aan wonen, maar voor de berekening van de alimentatie telt dat niet meer mee. 

Voorspelbare uitkomst

De duidelijkheid die er al een tijd voor de berekening van kinderalimentatie was is er dus nu ook voor partneralimentatie. Met de nieuwe berekeningswijze wordt de uitkomst heel voorspelbaar en daardoor ook beter geaccepteerd. Het is duidelijk: voor wonen is het budget gewoon 30% van het netto besteedbaar inkomen. Er ontstaan minder vervelende discussies. Want voor beide partijen wordt rekening gehouden met eenzelfde bedrag: 30% van het netto inkomen. 

Partneralimentatie komt nog maar weinig voor

De meest verdienende is nog altijd alimentatieplichtig naar de minst verdienende. Maar partneralimentatie wordt wel steeds minder toegepast. Beide partners werken vaak en kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien. In mijn praktijk is er nog maar bij 1 op de 6 a 7 gevallen sprake van partneralimentatie. De duur is vijf jaar met een paar uitzonderingen. Ik verwacht dat er minder rechtszaken in de toekomst ontstaan als de woonlasten wijzigen. Vroeger had dan vaak ook gevolgen voor de partneralimentatie. Ik verwacht dat als iemand nu zijn woonlasten verandert, dat dit geen wijzigingsgrond zal zijn voor de alimentatiebedragen. 

Mediation Company zorgt voor rust

Ik zorg voor inzicht en duidelijkheid. Inzicht zorgt voor rust. En duidelijkheid ook. Ook in situaties waarin je afwijkende afspraken wilt of moet maken. Die situaties komen ook voor. Een duurzame lagere woonlast bij de ene ex-partner moet bij een tekort aan draagkracht van de andere ex-partner ten gunste van de kinderen komen. En is een duurdere woning niet te voorkomen dan kan ook daar rekening mee worden gehouden. Maar de norm is duidelijk. Maar je kunt er in onderling overleg van afwijken. En zeker in die situatie is het goed om dat via Mediation Company te verzorgen. 

Minder conflicten

Ik denk dat er minder conflicten ontstaan en dat willen we toch allemaal. Hier kun je de aanbevelingen voor de alimentatienormen lezen (pdf).

 

Comments are closed.