Alimentatie in overleg?

Alimentatie? Of het nu gaat om kinder-of partneralimentatie. De bijdrage in de kosten van de kinderen, of de ex-partner, zijn gespreksonderwerpen die veel vragen oproepen. In het kader van de financiële afwikkeling van een scheiding is het van belang te weten waar je aan toe bent.

De vraag is dan ook welke route je kunt bewandelen. Relevant daarbij is welk uitgangspunt jullie willen nemen en in welke fase. Vaak is de vraag aan ons om een berekening van de alimentatie te maken.

Alimentatie berekening? Een korte toelichting

De hoogte van alimentatie, zowel kinder-als partneralimentatie is afhankelijk van 2 factoren. Behoefte en draagkracht.

Als we het hebben over kinderalimentatie gaan we de behoefte (de kosten van jullie kinderen) bepalen aan de hand van jullie netto gezinsinkomen. Tijdens de laatste periode van samenwonen. Vervolgens gaan we aan de hand van de overeengekomen contactregeling en jullie netto besteedbaar inkomen op het moment van berekenen bepalen wat jullie draagkracht is. Dan kunnen we berekenen wat de ene ouder aan de andere ouder aan alimentatie, volgens de berekening, zou moeten voldoen. In geval jullie een co-ouderschap hebben afgesproken gelden iets andere uitgangspunten.

Partneralimentatie is te bepalen na de eventuele vaststelling van kinderalimentatie. De behoefte van de betreffende (ex) partner kan weer worden vastgesteld aan de hand van het netto gezinsinkomen. Maar deze is ook te bepalen door een opsomming te maken van de daadwerkelijke en reële uitgaven van deze partner. Voor het bepalen van de draagkracht en dus de uiteindelijke bijdrage zijn, naast de wederzijdse inkomens, ook de (te verwachten) lasten van belang.

Vasthouden aan de berekening?

Nee. Voor het bepalen van het juiste bedrag aan partneralimentatie zijn diverse factoren van belang. Welke in een scheidingssituatie vaak onzeker zijn. De hoogte van de woonlasten of een te verwachten inkomensverandering bijvoorbeeld. Een exacte berekening is altijd een momentopname.  Het is soms lastig om rekening te houden met toekomstige en dus onzekere situaties. Soms wordt er afgesproken om de berekening in een later stadium op te stellen, maar dat hoeft niet altijd de oplossing te zijn.

Bij de vaststelling van partneralimentatie spelen ook fiscale aspecten een rol. Partneralimentatie wordt door de Belastingdienst gezien als inkomen. Dit kan voor de ontvanger ervan gevolgen hebben voor de te ontvangen toeslagen. Voor degene die partneralimentatie gaat betalen kan het gevolgen hebben voor de mogelijkheid om een hypotheek af te sluiten. Waardoor bijvoorbeeld de overname van de gemeenschappelijke woning problematisch kan zijn.

Bij de vaststelling van kinderalimentatie is de vaststelling van de behoefte een theoretische berekening. Gebaseerd op een algemeen gemiddelde. We zien vaak dat onze klanten ten aanzien van de kosten van hun kinderen eigen ideeën hebben en dus willen afwijken van de rekenmethodiek.

Kortom: het kan goed zijn dat jullie in jullie specifieke situatie rekening willen houden met factoren die niet terugkomen in de formele berekening van de alimentatie.

Dit betekent niet dat een berekening van de alimentatie niet zinvol is. Onze ervaring leert dat een berekening vaak houvast geeft voor verder overleg.

Berekening als uitgangspunt voor overleg

Wat niet altijd bekend is, is dat jullie zelf in onderling overleg de hoogte van de alimentatie kunnen vaststellen. Uiteraard zijn er bepaalde (wettelijke) uitgangspunten die in acht moeten worden genomen. Maar binnen de kaders is veel mogelijk. Een berekening kan in dat geval goed als kader dienen voor een (mediation)gesprek waarbinnen alle belangen kunnen worden afgewogen. Om zo tot gezamenlijke afspraken te komen die voor jullie beiden redelijk en acceptabel zijn.

Onze ervaring leert dergelijke afspraken vaak een langere levensduur hebben. De kans op latere discussie en ontevredenheid met als uiterste consequente de gang naar de rechter is aanzienlijk kleiner. Ook wijzigingen in jullie situatie en dus een mogelijke aanpassing van de alimentatie wordt makkelijker bespreekbaar.

Binnen de Mediation Compnay hebben we jarenlange ervaring en up-to-date deskundigheid in huis om jullie te begeleiden bij de vaststelling van alimentatie.

Meer weten over de mogelijkheden en kosten?

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS KENNISMAKING OF STEL VRIJBLIJVEND JE VRAAG.

In alle opzichten beter uit elkaar.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *