Mediation Company en Notaris Stotijn

Bij een scheiding worden veel handtekeningen geplaatst. Goed nadenken voordat jullie je handtekening ergens onder zetten kan jullie voor dure misstappen behoeden. Daarom is het goed dat we, indien gewenst, vooraf de inhoud al met notaris Stotijn afstemmen. Ook voor het notariaat is het fijn. Mochten er toch onduidelijkheden zijn in het convenant, dan zijn de lijntjes kort. Kortom, deze samenwerking werkt voor iedereen fijn. Maar in de eerste plaats voor jullie.

Johan Stotijn vertelt:

Mediator of advocaat

Scheidingszaken worden doorgaans voorbereid door een mediator of een advocaat. Een mediator begeleidt beide partijen in het traject. En bespreekt ook de consequenties die horen bij de beslissingen die genomen worden. Bij een scheiding waar advocaten aan beide kanten tegenover elkaar staan zullen de advocaten de belangen van hun eigen cliënt zo maximaal mogelijk proberen te behartigen. 

Alimentatie

Voor je het weet doe je misschien wel afstand van de woning of van de overwaarde van de woning. Of teken je voor een alimentatieverplichting die best lang of best hoog is. Of er wordt een verkeerde keuze gemaakt waardoor je fiscaaltechnisch een groot probleem krijgt. Dat er bijvoorbeeld plotseling moet worden afgerekend op stamrecht, pensioenrecht, lijfrente of ondernemingsvermogen. Het is dus wel belangrijk dat je goed beseft waar je voor tekent op een bepaald moment.

Convenant

Op het moment dat er een convenant ligt, sta je eigenlijk als notaris voor een voldongen feit. Daar hebben we verder geen invloed meer op. We kunnen de mensen dan ook op dat moment niet meer behoeden voor mogelijke valkuilen. Ik zie wel eens dat het hier misgaat. Bijvoorbeeld dat mensen niet hebben nagedacht over erfenissen die voor of tijdens het huwelijk verkregen zijn en wat ermee gebeurd is. Of dat men wel afspraken maakt over de woning zonder van te voren goed na te gaan of dat financieel haalbaar is. Als dat soort dingen van te voren niet goed uitgezocht en besproken zijn, maar het convenant is al wel ondertekend, dan sta je populair gezegd wel voor een uitdaging. Want je hebt wel beide partijen nodig om tot een oplossing te komen.

Een gezamenlijk gedragen uitkomst

Op het moment dat jullie er onderling goed uit kunnen komen, dan is scheiden met Mark als  gezamenlijke adviseur een goede mogelijkheid. Jullie kunnen dan goed bespreken wat voor jullie beiden het meest wenselijk is. Zo probeer je tot een gezamenlijk gedragen uitkomst te komen. Dat is heel anders dan een gevecht met advocaten waarbij de advocaat voor zijn cliënt het maximale uit de deal wil halen. 

Wij geven als notariaat op een aantal vlakken uitvoering aan het scheidingsconvenant dat Mark opstelt:

  • Onze taak is om op basis van het convenant te zorgen voor de verdeling van de eigen woning. Daarvoor maken we de akte van verdeling klaar die de hypotheekadviseur nodig heeft;
  • Als de andere partij een nieuwe woning koopt is het handig dat dit via ons loopt zodat het allemaal op elkaar afgestemd kan worden;
  • Als er sprake is van een eigen onderneming dan zal er ook via ons notariaat het een en ander moeten gebeuren om het op naam te zetten van de partij die de onderneming doorzet;
  • Als er kinderen zijn, is het verstandig dat beide partijen een testament maken of als dat er al is, dit herroepen of veranderen. Wij maken dan het testament voor de klant.

Juridisch uitvoeren

Het hele dossier kan goed op elkaar worden afgestemd. Dat is echt de meerwaarde van onze samenwerking. Mark maakt als mediator een overeenkomst tussen de partijen. Daar staat een aantal onderdelen in die juridisch moet worden uitgevoerd. Dat gaat dan om een woning of een bedrijf. Die uitvoering moet op grond van de wet door een notaris gebeuren. Dan is het praktisch dat de mediator en de notaris korte lijntjes met elkaar hebben. Als de mediator in het aanlooptraject daar vragen bij heeft, kan hij klankborden met de notaris. Zo weten we altijd zeker dat wat de mediator bedenkt ook juridisch ook kan en mag. 

Snel schakelen

Dat geldt helemaal in de aanloop naar het convenant toe. We kunnen namelijk heel makkelijk even met elkaar schakelen als er vragen zijn. Zodat als het convenant er eenmaal ligt, het niet op bepaalde onderdelen rammelt of tot discussie leidt. We zijn als notariaat in een vroeg stadium al bij het convenant betrokken. Als het convenant door de rechter bekrachtigd is, willen jullie immers graag zo snel mogelijk de stappen door kunnen zetten. 

Hebben jullie na het lezen van dit artikel vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat is geheel vrijblijvend. 

You got company.