Echtscheiding en huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 

Zijn jullie gehuwd met huwelijkse voorwaarden. Of een geregistreerd partnerschap aangegaan met partnerschapsvoorwaarden? Dan is het van belang om deze bij de scheiding af te wikkelen in lijn met de afspraken die destijds bij de notaris zijn gemaakt.

Huwelijkse voorwaarden opgesteld voor 1 januari 2018

Uitgangspunt in veel huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden opgesteld voor 1 januari 2018. Is meestal dat iedere gemeenschap van goederen is uitgesloten. Vaak zien we dat zich in de loop der jaren toch een (zogenoemde eenvoudige) gemeenschap heeft gevormd. Bijvoorbeeld doordat er een gemeenschappelijke woning is gekocht. Of bijvoorbeeld niet meer te herleiden is wie welke inboedelgoederen heeft betaald etc. Deze gemeenschap moet dan worden verdeeld.

Van belang is verder het antwoord op de vraag of er in de voorwaarden een zogenoemd periodiek verrekenbeding (met betrekking tot overgespaarde inkomsten) is opgenomen. En dan met name of dit beding (jaarlijks) is nageleefd. Is dit niet het geval? Dan moet bekeken worden hoe en of er alsnog moet worden verrekend. Wat vaak een ingewikkelde exercitie oplevert.

Steeds vaker werd in huwelijkse voorwaarden om die reden een finaal verrekenbeding opgenomen. Waarbij bij het einde van een huwelijk door echtscheiding wordt verrekend alsof er een gemeenschap van goederen bestond.

Soms zijn de voorwaarden opgesteld met het oog op een specifieke situatie. Of vanuit een specifieke bedoeling. En zijn er bijzondere afspraken gemaakt, dan is het belangrijk daar goed naar te kijken.

Vanaf 1 januari 2018 beperkte gemeenschap van goederen 

In een huwelijk gesloten voor 1 januari 2018 en zonder huwelijkse voorwaarden. Dan was er standaard sprake van een gemeenschap van goederen. Sinds januari 2018 huw je automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Zie ook onze eerdere blog hierover. Een gemeenschap van goederen is dus vanaf 1 januari 2018 alleen nog via huwelijkse voorwaarden af te spreken.

Hoewel de beperkte gemeenschap wellicht meer past bij de huidige opvattingen over de financiële positie van gehuwden. Blijft het ook na 1 januari 2018 zeker zinvol zijn om na te denken. Over het laten opstellen van huwelijkse voorwaarden. Dit kan ook tijdens het huwelijk. Laat je adviseren door de notaris.

Onafhankelijk van de vraag op welke datum huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Vergt het afwikkelen ervan in het kader van een scheiding in onze ogen de specifieke juridische kennis. Kennis die we bij de Mediation Company in huis hebben. Hebben jullie dan ook vragen en wil je meer weten?

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS KENNISMAKING OF STEL VRIJBLIJVEND JE VRAAG.

In alle opzichten beter uit elkaar!

 

Comments are closed.