Beperkte gemeenschap van goederen

Nederland is één van de weinige landen waarbij de algehele gemeenschap van goederen het uitgangspunt is in plaats van de beperkte gemeenschap van goederen. Tenzij je voor het huwelijk dit anders regelt en bij de notaris huwelijkse voorwaarden opstelt.

Het opstellen van huwelijkse voorwaarden werd de afgelopen jaren wel iets meer gedaan. Veruit de meeste Nederlanders zijn echter in algehele gemeenschap van goederen getrouwd.
Is het gemakzucht of hebben de partners welke gaan trouwen een blind vertrouwen in elkaar?
Deze situatie gaat binnenkort veranderen.
28 maart j.l. is het wetsvoorstel Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen door de eerste Kamer nipt aangenomen. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen aangegaan vanaf 1 Juli 2017 vallen onder dit nieuwe stelsel. Voor huwelijken en geregistreerde partnerschappen aangegaan voor deze datum blijft het huidige stelsel van algehele gemeenschap van goederen gelden.

De huidige situatie:

Tot nu toe is het zo, dat indien je geen huwelijkse voorwaarden bij de notaris opstelt voorafgaand aan het huwelijk of een geregistreerd partnerschap, je standaard in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd. Voorhuwelijkse schulden en bezittingen, alsmede de tijdens het huwelijk opgebouwde bezittingen en schulden, vallen in dat geval in de algehele gemeenschap van goederen. Als je gaat scheiden worden alle bezittingen en schulden bij helfte verdeeld, c.q gedeeld. Schenkingen en/of erfenissen voorzien van een uitsluitingsclausule zijn een uitzondering hierop.

De nieuwe situatie:

Bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap na 1 Januari 2018 ontstaat er standaard een beperkte gemeenschap van goederen. Het grootste verschil zit in het voorhuwelijkse vermogen. De privé bezittingen en/of schulden welke de echtgenoten voor het huwelijk hadden blijven privé.
De bezittingen en/of schulden welke tijdens het huwelijk worden opgebouwd worden alleen gezamenlijk. Deze dienen bij een eventuele echtscheiding te worden verdeeld. c.q. gedeeld. Eventuele schenkingen en/of erfenissen welke ontvangen zijn tijdens het huwelijk blijven ook privé.
De eventuele gemeenschappelijke goederen, vermogen en/of schulden, welke de echtgenoten voor het huwelijk al gemeenschappelijk hadden opgebouwd, vallen ook in de beperkte gemeenschap van goederen.
De eigendomsverhouding van de voorhuwelijkse bezittingen worden door het huwelijk gelijk gemaakt, ieder 50%. Dit geld ook voor de eventuele schulden. Mocht je dit niet willen dan zul je voorafgaand aan het huwelijk huwelijkse voorwaarden moeten opstellen.
Wil je wel in algehele gemeenschap van goederen trouwen, of een andere regeling treffen, dan kun je dit voorafgaand aan het huwelijk laten vastleggen bij de notaris.

Hoe valt het nieuwe wetsartikel uit voor ondernemers?

Ondernemingen vallen volgens het nieuwe wetsartikel buiten de algehele gemeenschap van goederen. Er moet dan wel een redelijke vergoeding aan deze gemeenschap plaatsvinden voor de arbeid, vaardigheden en kennis die je echtgenoot voor de onderneming heeft aangewend. Wat die redelijke vergoeding precies inhoud heeft de wetgever niet vastgelegd. Voor echtgenoten met een onderneming is het belangrijk om in ieders geval een gedegen administratie bij te houden en onderling vast te leggen wat ze beschouwen als een redelijke vergoeding aan de gemeenschap. Dit wetsartikel zou bij een eventuele echtscheiding weleens tot behoorlijke conflicten kunnen gaan leiden. Het is dan zelfs de vraag of het bijhouden van een gedegen administratie toereikend is.

Wordt een onderneming ten tijde van het huwelijk opgericht, dan zal deze in de beperkte gemeenschap van goederen gaan vallen, tenzij er huwelijkse voorwaarden alsnog worden opgesteld.

Voor ondernemers blijft het natuurlijk ook mogelijk om voorafgaande aan een huwelijk bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden op te stellen. De echtgenoten kunnen dan zelf bepalen hoe ze bij een eventuele echtscheiding om willen gaan met de verdeling van de ondernemingsvermogen.

Kortom:

Voor huwelijken en het aangaan van een geregistreerd partnerschap blijft het van belang goed na te denken hoe zaken bij een eventuele echtscheiding worden geregeld. Dit geldt zeker in het geval van een onderneming. Of indien er bijvoorbeeld voorhuwelijkse bezittingen en/of schulden zijn anders dan in een gelijke verdeling. De beperkte gemeenschap van goederen is lang niet altijd afdoende. Voorafgaande aan het huwelijk een goede afweging maken van de gevolgen van het nieuwe wettelijke stelsel is belangrijk. Zo kun je goede keuzes maken alvorens in het huwelijksbootje te stappen.

Worden er meer vechtscheidingen door het nieuwe stelsel voorkomen?

Drama’s door verassingen van onbekende schulden worden hiermee wellicht voorkomen. Het onverwacht moeten delen van vermogen wellicht ook. De wijziging voorkomt dat je door onnadenkendheid plotseling de helft van je vermogen kwijt bent of ineens diep in de schulden zit.
Wij van de Mediation Company betwijfelen of met deze nieuwe wet meer vechtscheidingen kunnen worden voorkomen. Mensen kunnen vanuit rancune bij scheiding het alsnog op een conflict laten aankomen, ze laten zich in dat geval meestal niet leiden door het huwelijksgoederenregime.
Het uitvoeren van de nieuwe wet bij scheiding durven we ter discussie te stellen, helemaal als het huwelijk of geregistreerd partnerschap een behoorlijke tijd heeft geduurd. Hoe bepaal je in dat geval bijvoorbeeld dan nog wat privé vermogen is en wat gemeenschappelijk? De mogelijkheden om “dwars” te blijven liggen blijven onverminderd.

Mediation

Mediation bij scheiding wordt steeds belangrijker als “methode” bij scheiding. Met behulp van mediation kun je samen met je aanstaande ex-partner onder begeleiding van een ervaren mediator heldere afspraken maken.

Meer weten over de mogelijkheden en kosten?

You Got Company.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CONTROLE * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.