Sinds 2009 ben je verplicht een ouderschapsplan op te stellen indien jullie minderjarige kinderen hebben en gaan scheiden. Dit is door de overheid ingevoerd om ouders meer bewust te maken van hun verantwoordelijk, en hun rol als ouder, na een echtscheiding.

In een ouderschapsplan worden de afspraken vastgelegd die jullie, in onderling overleg, onder begeleiding van een mediator, samen hebben gemaakt. In het ouderschapsplan staan bijvoorbeeld afspraken omtrent de omgangsregeling of co-ouderschap, opvoeding, verzorging en dergelijke. Financiële afspraken zoals de hoogte van de kinderalimentatie worden ook vastgelegd in een ouderschapsplan.

Welke zaken moeten er minimaal worden vastgelegd

 • Afspraken welke gemaakt zijn over de zorg- en opvoedtaken.
 • Hoe verloopt het onderlinge contact tussen jullie als ouders.
 • Hoe gaan jullie om met het nemen van belangrijke beslissingen in de opvoeding van jullie kinderen.
 • Welke afspraken hebben jullie gemaakt over de kosten van opvoeding en verzorging.
 • Hoe gaat de informatieoverdracht over de kinderen tussen de ouders.
 • Hoe hebben jullie de kinderen betrokken bij het tot stand komen van het ouderschapsplan.

Standaard ouderschapsplan of maatwerk

Iedere situatie is anders, een standaard ouderschapsplan bestaat wel…maar werkt dat ook voor jullie?  Een ouderschapsplan is eigenlijk altijd maatwerk. We kijken samen met de ouders naar de huidige en de toekomstige situatie. Hoe je als ouders om wilt gaan met de nieuwe situatie leg je vast in een ouderschapsplan. Jullie kunnen samen toekomstgerichte afspraken maken, welke bij de kinderen en de nieuwe situatie passen. Formuleer de afspraken zo kort en bondig als mogelijk. Zo ontstaat er minder ruimte voor (latere)discussie. Ouders horen hun kinderen ook op een bij de leeftijd van de kinderen passende wijze te betrekken bij het maken van een ouderschapsplan. Bij het opstellen van het ouderschapsplan kunnen ze zoveel als mogelijk rekening houden met de wensen van hun kinderen. Op die manier maak je een goed doordacht, werkbaar en toekomstgericht ouderschapsplan, dit geeft duidelijkheid, rust en stabiliteit.

Kinderen vanaf 12 jaar

Kinderen vanaf 12 jaar hebben een grotere stem in de afspraken die hun ouders onderling willen maken en vastleggen in het ouderschapsplan. De ouders zijn echter van doorslaggevende betekenis. Ouders zullen hier dus terdege rekening mee moeten houden bij het opstellen van het ouderschapsplan. Kinderen van 12 jaar en ouder ontvangen een bericht van de Rechtbank als het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank is ingediend. Kinderen kunnen aangeven in een schriftelijke verklaring of ze het eens zijn met de beslissingen welke de ouders hebben vastgelegd in het ouderschapsplan. Indien kinderen iets anders aangeven dan er in het ouderschapsplan is vastgelegd wordt er een zitting belegd door de Rechtbank. Kinderen kunnen ook aangeven of ze bijvoorbeeld “gehoord” willen worden door de Rechtbank. In dit “ kinderverhoor” kunnen kinderen hun mening geven, ze kunnen echter niet zelfstandig beslissen.

Onderwerpen welke veelal voorkomen

Over de volgende onderwerpen worden vaak afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan

 • Verjaardagen van de kinderen.
 • Vakanties.
 • Feestdagen.
 • Bijwonen van bijzondere vieringen, zoals diploma uitreikingen e.d.
 • Ouderavonden, informatieavonden, open dagen van scholen.
 • Introductie nieuwe partner aan de kinderen.
 • Welke normen en waarden willen we de kinderen meegeven.
 • Woonplaats van de ouders.
 • Wat te doen bij een verhuizing van één van de ouders.
 • Informatie uitwisseling.
 • Verdeling van speelgoed, kleding e.d.
 • Hoe om te gaan met belangrijke beslissingen omtrent de kinderen.
 • etc.

 Ouderschapsplan wijzigen

Het is mogelijk om op een later moment wijzigingen door te voeren. Deze kun je onderling maken. Het is altijd wel verstandig deze wijzigingen schriftelijk vast te leggen, doe dit bij voorkeur in tweevoud, voorzien van dagtekening en beide handtekening. De afspraken zijn vanaf dat moment geldig, een gang naar de rechter is dan niet noodzakelijk.

Mocht je wijzigingen willen aanbrengen in de kinderalimentatie of bijvoorbeeld de omgangsregeling, dan kun je ervoor kiezen dit juist weer wel door de rechtbank te laten bekrachtigen. Op deze manier worden de nieuwe afspraken dan weer “afdwingbaar” indien de ander er zich niet aan houdt.

Wil je ook een goed en gedegen toekomstgericht ouderschapsplan opstellen? En wil je daarmee voorkomen dat er weer gemakkelijk onenigheid zal ontstaan tussen jou en je ex-partner? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meer weten over de mogelijkheden en kosten?

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS KENNISMAKING OF STEL VRIJBLIJVEND JE VRAAG.

In alle opzichten beter uit elkaar.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *