In alle opzichten beter uit elkaar

Je gaat scheiden. Maar waar moet je beginnen. Intussen is er nog zoveel onduidelijk. Tegelijkertijd zijn er zoveel mogelijkheden. Elke keuze die je maakt heeft consequenties. Echter van scheiden heb je geen verstand. Je wilt in alle opzichten zo goed mogelijk uit elkaar. En de juiste keuzes maken. Daarom helpen wij jullie bij je scheiding.

Checklist, geeft overzicht geeft rust

Er zitten veel haken en ogen aan een scheiding. Daarom deze checklist. Daardoor krijg je een duidelijk beeld. Dat geeft je een houvast. Daarnaast weet je gelijk welke documenten allemaal benodigd zijn. Anders gezegd, het geeft je overzicht. In een situatie waarin je het even niet meer weet. Daarmee bereid je je goed voor op je scheiding. Intussen is een goed gesprek met ons de eerste stap. Op basis hiervan kunnen we jullie situatie in kaart brengen. Hierdoor zijn hoofd van bijzaken te scheiden. Daardoor krijg je rust en duidelijkheid.

Puntsgewijs

Als eerste is deze checklist is een puntsgewijze weergave. Daarnaast weergegeven op basis van een algemene situatie. En heeft betrekking op het echtscheidingsconvenant. Vervolgens, alleen de onderwerpen welke op jullie situatie van toepassing zijn, zijn van belang.

Draagkrachtberekening

Voor het opstellen van een draagkrachtberekening. Zijn de volgende gegevens benodigd, zoals;

 • 3 laatste loonstrookjes of uitkeringsspecificaties
 • Meest recente jaaropgave
 • Laatste 3 jaarrekeningen van de onderneming
 • Bewijs hoogte huurprijs (opgave verhuurder of bankafschrift)
 • Bewijs hoogte hypotheekrente, aflossing en/of premie levensverzekering
 • Meest recente WOZ beschikking, indien woning in eigendom
 • Bewijs hoogte ziektekostenverzekering
 • Bewijs van eventueel zelf betaalde medische kosten
 • Bewijsstukken van eventueel ontvangen toeslagen (huur, zorg, etc)
 • Bewijsstukken van eventueel ontvangen Kindgebonden budget
 • Meest recente overzicht van eventuele schulden welke dateren uit het huwelijk en de eventuele aflossingen
 • Bewijs van oppaskosten ten behoeve van de kinderen
 • Bewijs van zelf betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering, oudedagsvoorziening, nabestaandenpensioen
 • Werkelijke verwervingskosten verband houdend met werk (bijv. reiskosten, studiekosten)
 • Aangiften inkomstenbelasting (laatste 3 voorafgaande jaren
 • Aanslagen inkomstenbelasting (laatste 3 voorafgaande jaren)
 • Bewijsstukken betreffende eventuele andere alimentatieverplichtingen (indien van toepassing)
 • Bewijsstukken van overige inkomsten en uitgaven welke volgens jou van invloed zijn
 • Eerdere uitspraken van de Rechtbank (indien van toepassing)
 • Echtscheidingsconvenant (indien van toepassing)
 • Bewijsstukken van eventueel overig betaalde premies (levensverzekering, lijfrente, aandelen, etc.)

Koopwoning:

 • Zoals, de waarde van de woning
 • Eigendomsverhouding (eigendomsakte)
 • Meest recent hypotheekoverzicht
 • Eventueel aan de hypotheek gekoppelde spaar- beleggingspolis, levensverzekering of anderszins
 • Meest recente WOZ beschikking
 • Eventueel ontvangen schenking(en) in verband met de koopwoning

Lees ook onze blog over koopwoning, de opties.

Huurwoning:

 • Zoals, huurcontract
 • Bewijsstuk hoogte huurprijs (bankafschrift)
 • Meest recente beschikking huurtoeslag

Huisraad en inboedel:

 • Inventarisatie van de in en om de woning aanwezige huisraad en inboedelgoederen

Onderneming:

 • Zoals, KvK inschrijving
 • 3 laatste jaarrekeningen van de onderneming
 • Pensioenvoorziening ten behoeve van de ondernemer

Betaal- en spaarrekening, beleggingen en dergelijke:

 • Zoals, de diverse betaal- en spaarrekeningen
 • Betaal- en spaarrekeningen ten behoeve van jullie kind(eren)
 • Eventuele creditcard(s)
 • Beleggingsrekening(en)
 • Lijfrentepolis
 • Crypto currency
 • Daarnaast nog eventuele overige vermogensbestanddelen

Pensioen:

Auto, caravan, camper, boot o.i.d: 

 • Merk, type, kenteken en waarde

Schulden:

Meest actueel overzicht van de eventuele schulden, zoals;

 • Persoonlijke lening
 • Doorlopend krediet
 • Belastingdienst
 • etc.

Erfenis, schenking, legaat:

 • Zoals, een overzicht van eventuele ontvangen erfenis(sen), schenking, legaat o.i.d. 
 • Eventueel van toepassing zijnde testament, verklaring van erfrecht, schenkingsovereenkomst e.d.

Overig:

 • Zoals, polis levensverzekering(en)
 • Overige zaken welke volgens jullie van toepassing zijn

Maar let op

Concluderend, na de scheiding is het belangrijk je gewijzigde situatie door te geven. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de volgende zaken, zoals;

 • Opzeggen gezamenlijke verzekeringen
 • Aanvragen persoonlijke verzekeringen
 • Wijzigen voorlopige teruggaaf
 • Aanpassen testament
 • Digi D wijzigen(wachtwoord) / aanvragen
 • Adreswijziging doorgeven aan de gemeente
 • Nieuwe betaal- of spaarrekening openen
 • Wijziging rekeningnummer doorgeven
 • Heb ik recht op toeslagen
 • Etc.

Ten slotte

Zoals door de belastingdienst aangegeven ervaren veel mensen onzekerheden. Bijvoorbeeld op het gebied van belastingen na hun scheiding. Hieruit volgt dat onduidelijk is of je samen of alleen de aangifte moet doen na scheiding. Uit dit alles blijkt dat zaken als zorgtoeslag, fiscaal partnerschap verdeling van aftrekposten en voorlopige aanslagen vaak onduidelijk zijn na scheiding. Vandaar dat ook de belastingdienst een checklist heeft opgesteld.

Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst of bel met ons 0592-217018

Meer informatie?

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS KENNISMAKING OF STEL VRIJBLIJVEND JE VRAAG.

Zo goed mogelijk uit elkaar, het kan in 6 tot 12 weken

 

Comments are closed.