Tegemoetkoming in de kosten?

Scheiden kost geld. Voor veel mensen legt dit een behoorlijke druk op het besteedbare inkomen. Veel vaker dan men denkt is er een tegemoetkoming in de kosten mogelijk. Dit is afhankelijk van je inkomen en vermogen en wordt ook wel gefinancierde rechtshulp genoemd. Kom je in aanmerking dan betaal je alleen een vaste eigen bijdrage en krijg je korting op de kosten van de Rechtbank.

rvr logo

Hoe weet ik of ik in aanmerking kan komen?

Zoals gezegd is dit afhankelijk van je inkomen en vermogen. Er wordt uitgegaan van je belastbaar inkomen(verzamelinkomen). Kom je in aanmerking dan dan hoef je deze tegemoetkoming niet zelf aan te vragen. Wij verzorgen de aanvraag voor je. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Hoe werkt het?

Inkomen

Voor de inkomensgrenzen van een tegemoetkoming in de kosten wordt gebruik gemaakt van 2 categorieën:

1. Alleenstaand

2. Gehuwd, samenwonend of een één oudergezin met minderjarig(e) kind(eren).

Bij echtscheidingszaken wordt het inkomen van je huidige partner buiten beschouwing gelaten. Zijn er geen minderjarige kinderen zijn dan val je in categorie 1. Indien er wel minderjarige kinderen zijn dan val je in categorie 2 als één oudergezin, je moet dan wel bij de Wet Basisregistratie personen op hetzelfde adres staat ingeschreven als je kind(eren). Dit geldt voor beide ouders. Als zowel jij als jouw partner nog op het zelfde adres volgens de Wet Basisregistratie personen staan ingeschreven dan worden jullie als één oudergezin beschouwd en vallen jullie beiden in categorie 2.

Peiljaar

Het peiljaar waar rekening mee gehouden wordt ligt 2 jaar voor het daadwerkelijke jaar waarin je aanspraak wilt maken op een tegemoetkoming. Voor 2020 ligt het peiljaar op 2018. Je eenmalige bijdrage is afhankelijk van de hoogte van je inkomen en vermogen. Mocht je inkomen en/of vermogen na 2018 (veel) lager zijn dan kun je een verzoek doen om het peiljaar te verleggen.

Vermogen

Indien je vermogen in het peiljaar 2018 meer was dan het heffingsvrije vermogen (€ 30.000,00) dan heb je geen recht op een tegemoetkoming in de kosten door de overheid.

Inkomensnormen en eigen bijdrage voor tegemoetkoming in de kosten mediation per 1 Januari 2020.

CATEGORIE 1

ALLEENSTAAND

Verzamelinkomen 2018< € 19.800< € 27.900
Eigen bijdrage < 4uur€ 55€ 55
Eigen bijdrage > 4 uur€ 55€ 109

 

CATEGORIE 2

GEHUWD, SAMENWONEN, ÉÉN OUDER GEZIN

Verzamelinkomen 2018< € 27.500< € 39.400
Eigen bijdrage < 4uur€ 55€ 55
Eigen bijdrage > 4 uur€ 55€ 109

 

Griffierecht

Indien je een tegemoetkoming in de kosten ontvangt krijg je ook een korting op het griffierecht.

De griffiekosten bedragen in dat geval geen € 152,00 maar € 41,50.

Intrekken van de tegemoetkoming in de kosten door de overheid?

Het is mogelijk dat een tegemoetkoming na afloop van je scheiding wordt ingetrokken. Dit is mogelijk aan de hand van een resultaatsbeoordeling door de Raad van Rechtsbijstand. Indien het “resultaat”  van de scheiding meer bedraagt dan de helft van het heffingsvrije vermogen, wordt de tegemoetkoming door de Raad van de Rechtsbijstand met terugwerkende kracht ingetrokken. Het resultaat is het netto bedrag welke jij ontvangt, je kunt daarbij denken aan de overwaarde bij verkoop echtelijke woning of het bedrag ten gevolge van overbedeling. De alimentatie wordt buiten beschouwing gelaten.

Indien je het bedrag nog niet daadwerkelijk hebt ontvangen maar er wel recht op hebt, wordt hier rekening mee gehouden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de woning wel te koop staat maar nog niet is verkocht.

Bij de beoordeling van het resultaat wordt uitgegaan van het heffingsvrije vermogen van het jaar waarin de echtscheiding wordt bekrachtigd. Daarvan is de helft (50%) vrijgesteld. In 2020 is het heffingsvrije vermogen € 30.846,00 per volwassene. De helft hiervan is € 15.423,00.

Gevolg mogelijke intrekking

Indien de tegemoetkoming wordt ingetrokken betekent dit dat je zelf de kosten voor de mediator moet betalen. Het risico van een mogelijke intrekking wordt altijd vooraf met jou besproken. Hierbij zal ook het normaal geldende uurtarief aan je kenbaar worden gemaakt.

Note:

Je kunt aan deze toelichting geen rechten ontlenen.

Voor meer informatie zie www.rechtsbijstand.nl

Meer weten over de mogelijkheden en kosten?

You Got Company.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CONTROLE * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.