Zijn jullie samenwonend. En hebben jullie besloten uit elkaar te gaan? Vaak is de gedachte dat er niets officieel geregeld hoeft te worden. Bij je scheiding hoef je als je samenwonend bent inderdaad niets via een rechtbank te regelen. Bij een relatiebreuk komen echter wel vaak dezelfde vragen naar voren. Net als getrouwd zijn en scheiden.

Maak goede afspraken

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zorg voor de kinderen. Maar ook de gezamenlijke woning. De verdeling van de inboedel. Of over bijvoorbeeld het verdelen van gezamenlijk vermogen en/of schulden. Als je al besluit om na een periode dat je samenwonend bent geweest uit elkaar te gaan. Volgt vaak een emotionele en onzekere periode. Vaak lopen de emoties al gauw op.  Het gevolg kan zijn dat er gemakkelijk onenigheid ontstaat. In vrijwel alle situaties is het dus belangrijk om over een aantal zaken bij je scheiding schriftelijk goede afspraken te maken.

Samenlevingsovereenkomst?

Hebben jullie indertijd een samenlevingscontract opgesteld?  Lees dan eerst eens dit samenlevingscontract goed door. Wellicht staan er afspraken in die gelden voor na jullie “scheiding”. Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over de aankoop van spullen. Het gezamenlijk betalen van de lasten. Het eventuele recht op het bijzonder partnerpensioen. Of over het aangaan van schulden. Allereerst zal er gekeken moeten worden naar de afspraken. Welke jullie in de samenlevingsovereenkomst hebben opgenomen.

Verdeling

Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan wie in de woning blijft wonen. Of wie wat mee zal gaan nemen. Er zullen altijd bezittingen zijn die discussie kunnen gaan opleveren. Bijvoorbeeld bezittingen welke jullie gezamenlijk hebben gekocht of gekregen. Of bezittingen die een emotionele waarde hebben. Daarnaast spelen er ook nog eens fiscale, juridische en financiële aspecten. Belangrijk is om goede afspraken met elkaar te maken. En deze vast te leggen in een convenant. Zonder een samenlevingscontract zijn jullie elkaar wettelijk gezien vrijwel niets verplicht. Wel zullen jullie moeten proberen een zo eerlijk mogelijke verdeling te maken, van jullie gezamenlijke bezittingen en schulden.

Samenwonend en Kinderen?

Hebben jullie samen minderjarige kinderen? En gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag? Dan is het wettelijk verplicht om afspraken te maken. Over o.a. de verdeling van de zorg, opvoeding en de kosten van de kinderen. Deze afspraken leg je vast in een ouderschapsplan. Belangrijk is om een ouderschapsplan met voortschrijdend inzicht op te stellen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan toekomstige keuzes. Zoals het voortgezet onderwijs of studie. Een goed ouderschapsplan geeft vertrouwen. Dit is mogelijk indien ouders er aandacht aan hebben besteed om hun persoonlijke ouderschapsplan op te stellen. Met behulp van een ervaren mediator. Een goed doordacht ouderschapsplan zorgt ervoor dat je niet telkens opnieuw met elkaar in gesprek hoeft. Afspraken over de kinderalimentatie worden ook in het ouderschapsplan vastgelegd. Het kan raadzaam zijn om dit ouderschapsplan te laten bekrachtigen. Indien bekrachtigd zijn de gemaakte afspraken afdwingbaar. Denk hierbij aan het betalen van de kinderalimentatie.

Uitgebreidere informtie over scheiden en kinderen lees je hier!

Samenwonend en de koopwoning

In de situatie dat jullie uit elkaar gaan en een koopwoning hebben spelen er vaak vele vragen en onzekerheden. Jullie moeten bepalen hoe jullie om willen gaan met de eigen woning. Het maakt daarbij veel uit of jullie beiden de eigenaar zijn van de eigen woning. In de situatie dat de koopwoning alleen op naam van je ex-partner staat. En je bent zelf geen mede eigenaar betekent het dat je geen recht hebt op de woning. En dus zult moeten verhuizen. Je ex-partner kan in dat geval in de koopwoning blijven wonen. Er hoeft in dat geval ook geen verrekening van de over- of onderwaarde plaats te vinden.

In de situatie dat jullie beiden eigenaar zijn spelen er weer hele andere vragen. Zoals; wie blijft er in de woning wonen, wie betaalt de kosten? Of hoe verrekenen we de eventuele over- of onderwaarde met elkaar? Fiscaal gezien gelden dezelfde regels voor samenwoners als voor gehuwden, of geregistreerd partners. Om de juiste keuzes te kunnen maken is het belangrijk dat jullie goed zijn geïnformeerd omtrent de mogelijkheden. Mediation Company beschik over een uitgebreid netwerk welke hierbij ook ondersteuning kan bieden. 

Uitgebreidere informatie over de koopwoning bij scheiding lees je hier.

Huurwoning

Bij een huurwoning, is het belangrijk om eerst te bekijken op welke naam het huurcontract staat. Indien het huurcontract op beide namen staat moeten jullie bepalen wie er in de huurwoning blijft wonen. Als vertrekkende huurder moet je wel je “eigen” huurcontract opzeggen. Het huurcontract moet worden overgezet op de naam van de achterblijvende huurder. Anders kun je verantwoordelijk blijven voor doorbetaling van de huur. Belangrijk is om te controleren of je in de nieuwe situatie eventueel in aanmerking komt voor huurtoeslag. Staat het huurcontract op één naam,? Dan mag diegene in de huurwoning blijven wonen. Neem altijd contact op met je verhuurder, om te bespreken wat er in jullie situatie precies bij komt kijken.

Ouderschapsplan / Convenant

De afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. De overige afspraken (bezittingen, schulden, financiën en de eigen woning) kunnen jullie vastleggen in een convenant. Om onnodige discussies en onvoorziene omstandigheden (in de toekomst) te voorkomen. Is het van groot belang om deze documenten met behulp van een ervaren mediator op te stellen. Óók als je als samenwoners uit elkaar gaat. Laat je dan goed begeleiden!

Tegemoetkomingen en toeslagen

Wellicht kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming of toeslag. Zoals bijvoorbeeld kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget, studiefinanciering en dergelijke.

Voor meer informatie kun je terecht op de volgende pagina’s

Kinderbijslag

Tegemoetkomingen DUO

Belastingdienst toeslagen

Heffingskortingen

Wil je vrijblijvend informatie? Of heb je nog vragen over wat je opties zijn als je overweegt uit elkaar te gaan? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Meer weten over de mogelijkheden en kosten?, neem vrijblijvend contact op.

In alle opzichten beter uit elkaar.

 

Comments are closed.