Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie

Het wetsvoorstel voor een kortere duur van de partneralimentatie is dinsdag 11 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat deze nieuwe regels vanaf begin 2020 van kracht worden. Met deze nieuwe wetgeving wordt de duur van de partneralimentatie teruggebracht naar 5 jaar. Voor mensen welke voor het ingaan van de nieuwe wetgeving gaan scheiden of welke al gescheiden zijn veranderd er niets, hiervoor blijven de huidige regels van kracht.

Hoe ziet de huidige partneralimentatie duur eruit?

  • maximaal 12 jaar voor een kinderloos huwelijk indien het huwelijk langer duurde dan 5 jaar.
  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen.
  • Gelijk aan de duur van het huwelijk, indien deze korter duurde dan 5 jaar en er geen minderjarige kinderen zijn

Hoofdregel nieuwe wetgeving

De maximale termijn van 12 jaar partneralimentatie wordt teruggebracht naar (maximaal) 5 jaar. Vanaf het moment dat de nieuwe regels ingaan wordt de duur van de partneralimentatie maximaal de helft van het aantal huwelijkse jaren, met een maximum van 5 jaar. Ter illustratie: jullie zijn jullie bijvoorbeeld 4 jaar getrouwd en hebben jullie geen kinderen, in dat geval duurt de partneralimentatie verplichting 2 jaar volgens de nieuwe wet. Ben je 10 jaar of langer getrouwd? Dan wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 5 jaar.

Partneralimentatie duur, uitzonderingen?

  •  huwelijken met kinderen onder de 12 jaar houden recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is;
  • maximaal tot de AOW leeftijd van de ontvanger voor mensen waarbij de ontvanger van de partneralimentatie korter dan 10 jaar voor zijn of haar AOW leeftijd zit en het huwelijk langer dan 15 jaar duurde. De gedachte hierbij is dat het voor die categorie mensen lastiger is om een baan te vinden;
  • alimentatiegerechtigden welke ouder zijn dan 50 jaar en waarbij het huwelijk tenminste 15 jaar duurde houden 10 jaar recht op partneralimentatie. De bedoeling is dat deze uitzondering vervalt 7 jaar na de inwerkingtreding van de wet.
  • een beroep op de hardheidsclausule blijft mogelijk voor schrijnende gevallen.

De duur van het huwelijk wordt bepaald door uit te gaan van de datum huwelijk tot aan de datum waarop het verzoekschrift van de echtscheiding wordt ingediend bij de Rechtbank. De datum van het indienen van het verzoekschrift is straks dus bepalend voor welke wetgeving van toepassing is. Er is geen overgangsbepaling.

In het nieuwe wetsvoorstel is ook een nieuwe rekenmethode opgenomen om de hoogte van de partneralimentatie te bepalen. Het uitgangspunt daarbij is dat de betalende ex-partner altijd meer moet overhouden dan de ontvangende ex-partner.

Meer weten over alimentatie en scheiding?

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS KENNISMAKING OF STEL VRIJBLIJVEND JE VRAAG.

In alle opzichten beter uit elkaar.

 

Comments are closed.