Partneralimentatie en echtscheiding

Het wettelijk uitgangspunt is dat je als ex-partners verplicht bent elkaar te onderhouden. In de praktijk komt het er op neer dat, uitgaande van een bepaalde welvaart tijdens het huwelijk, de partner met het laagste inkomen in sommige gevallen aanspraak kan maken op partneralimentatie.

De verplichting tot het betalen van partneralimentatie geldt alleen bij een echtscheiding of een ontbinding van een geregistreerd partnerschap. En duurt in principe 12 jaar. Vanaf 1 januari 2020 geldt nieuwe wetgeving, zie ook: https://www.mediationcompany.nl/partneralimentatie-duur-korter/

Alimentatieberekening

In het kader van de gesprekken in het kader van de afwikkeling van jullie scheiding kan een alimentatieberekening het uitgangspunt vormen voor verder overleg. Voor de berekening van partneralimentatie zijn 2 factoren van belang: namelijk behoefte en draagkracht. De behoefte is vastgesteld aan de hand van het welvaartsniveau van de echtgenoten tijdens het huwelijk. De draagkracht is berekend op basis alle inkomsten en relevante lasten.

Echtscheidingsconvenant

Afspraken worden vervolgens vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Er zijn dan een aantal opties.

Uiteraard kan er (al dan niet naast kinderalimentatie) een bedrag worden bepaald wat de 1 aan de ander voldoet als partneralimentatie. Bij de ontvanger is partneralimentatie belast voor de inkomstenbelasting, bij de betaler aftrekbaar. Iets om rekening mee te houden dus.

Bij partneralimentatie is er ook de mogelijkheid om deze af te kopen. Om een goede afweging te kunnen maken is het naar onze visie van belang om helder te hebben wat de ruimte is voor een bijdrage, maar ook wat de fiscale consequenties zijn van een afkoop.

Verder is het mogelijk een afspraak te maken waarbij bijvoorbeeld de duur van de alimentatiebetaling is ingekort (of verlengd) ten opzichte van de wettelijke termijn.

Afzien van partneralimentatie

Wij zien tenslotte steeds vaker dat, vooral bij tweeverdieners die ongeveer een gelijk inkomen hebben (of perspectieven richting de toekomst) over en weer afstand is gedaan van het recht om partneralimentatie te vragen. Ook dit kan worden juridisch juist vastgelegd in een convenant.

Maatwerk

Partneralimentatie blijft maatwerk. Een alimentatieberekening is een goed uitgangspunt voor een (mediation)gesprek over alimentatie. Waarbij alle belangen zijn afgewogen. Om zo tot gezamenlijke afspraken te komen. Die voor beide ex-partners redelijk en acceptabel zijn.

Onze ervaring leert dergelijke afspraken vaak een langere levensduur hebben. De kans op latere discussie en ontevredenheid met als uiterste consequente de gang naar de rechter is aanzienlijk kleiner. Ook wijzigingen in jullie situatie en dus een mogelijke aanpassing van de afspraken is dan makkelijker bespreekbaar.

Binnen Mediation Compnay hebben we jarenlange ervaring en up-to-date deskundigheid in huis om jullie te begeleiden bij het maken van afspraken over partneralimentatie.

Meer weten over de mogelijkheden en kosten?

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS KENNISMAKING OF STEL VRIJBLIJVEND JE VRAAG.

In alle opzichten beter uit elkaar!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *