Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting. Bij echtscheiding heerst er veel onduidelijkheid over.  Bij co-ouderschap kunnen beide ouders recht hebben op deze heffingskorting.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting is dus ook mogelijk voor de ouder waar het kind niet het hoofdverblijf heeft. Deze heffingskorting is maximaal € 2.881,- per jaar.  Je moet echter wel aan specifieke voorwaarden voldoen. Voldoe je niet exact aan deze voorwaarden dan vervalt het recht op deze heffingskorting. En juist over deze voorwaarden ontstaat de onduidelijkheid.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting algemene voorwaarden

 • jullie kind is op 1 januari jonger dan 12 jaar
 • en jullie kind staat tenminste 6 maanden in 1 kalenderjaar ingeschreven op je woonadres
 • jullie kind staat bij de gemeente ingeschreven op het adres van de aanvrager van de inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • je hebt geen of minder dan zes maanden een fiscale partner, of
 • je hebt langer dan zes maanden een fiscale partner, maar een lager arbeidsinkomen dan je fiscale partner
 • het arbeidsinkomen van de aanvrager is hoger dan een bepaald vastgesteld bedrag of komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek.

Wie ziet de belastingdienst als jullie kind

 • eigen kind
 • pleegkind, echter alleen als je deze opvoedt en onderhoud als eigen kind
 • stiefkind
 • geadopteerd kind
 • kind uit een eerdere relatie van je echtgenoot of geregistreerd partner
 • indien samenwonend of huisgenoot, en jullie zijn fiscale partners, wordt ook het kind van de fiscale partner gezien als eigen kind.

Co-ouders

Hoe werkt deze regeling nu voor gescheiden ouders met een co-ouderschapsregeling. Jullie kind kan maar op één adres staan ingeschreven. Betekend dat alleen de ouder waar jullie kind staat ingeschreven recht heeft op deze heffingskorting? Nee, ook de ouder waar jullie kind niet het hoofdverblijf heeft, kan mogelijk in aanmerking komen voor deze inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze ouder dient echter wel strikt aan de definitie van co-ouderschap te voldoen.

Co-ouder volgens de belastingdienst

Wanneer zijn jullie co-ouders volgens de belastingdienst.  Jullie zijn co-ouders indien je met je ex-partner hebt afgesproken om de dagelijkse opvang en opvoeding ongeveer gelijk te verdelen. Hoe beoordeeld de belastingdienst deze verdeling? Dat hangt af van het feit of de aanslag voor of na 13 maart 2020 is opgelegd. Of dat de aanslag voor 13 maart 2020 is opgelegd maar nog niet onherroepelijk vast stond.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting co-ouder tot 13 maart 2020

Je bent co-ouder als jullie kind tenminste drie hele dagen per week bij je verbleef. En daarnaast drie hele dagen bij de andere ouder. Met hele dagen wordt drie x 24 uur per week bedoeld. Ook voldoe je aan de eis als jullie kind om de week bij je is en om de week bij de andere ouder.

Volgens de belastingdienst moet het gaan om drie hele dagen. Eerder vermelde de belastingdienst dat het moet gaan om drie maal 24 uur. Het Hof van Den Haaf heeft op 10 maart 2020 echter besloten dat “hele dagen” opgevat moet worden overeenkomstig het spraakgebruik. Onder een hele dag wordt niet per definitie 24 uur verstaan. In een specifieke zaak oordeelde het Hof als volgt; van “drie hele dagen” per week in het huishouden verblijven ook sprake waarin het verblijf op één of meerder dagen om 07:30 uur of 09:00 uur aanvangt danwel om 19:30 uur eindigt. De vraag wanneer sprake is van hele dagen lijkt daarmee dan ook minder relevant geworden te zijn. Tevens is het de vraag in hoeverre de uitspraak van het Hof nog relevant is nu de Hoge raad heeft aangegeven dat het voldoende is voor co-ouderschap dat de zorg gelijkelijk is verdeeld in een duurzaam ritme.

Conclusie

Zowel het Hof alsmede de Hoge Raad zijn minder strikt dan de Belastingdienst. Dit betekent dat meer co-ouders mogelijk in aanmerking kunnen komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

De Belastingdienst heeft sinds kort de informatie op hun website aangepast:

Inkomensafhankelijke combinatiekorting co-ouder vanaf 13 maart 2020

Je bent co-ouder als jullie kind tenminste drie dagen per week in een vast ritme bij elke ouder is. Hierin tellen ook dagdelen mee. Het gemiddelde aantal dagen is ook te beoordelen over een langere periode dan één week. Doordat het tweewekelijkse schema mag starten op elke willekeurige dag wordt sneller aan de voorwaarden om als co-ouder aangemerkt te worden.

een voorbeeld;

In week één woont jullie kind vijf dagen bij je ex-partner en twee bij jou. In week twee is dat drie dagen bij je ex-partner en vier bij jou. Het gemiddelde over twee weken is dan dat jullie kind 4 dagen bij je ex-partner woont en drie bij jou. Daarmee voldoe je dan ook aan de eisen gesteld door de belastingdienst. Daarop voortbordurend zijn er wellicht meerdere mogelijkheden van een gelijkelijk verdeelde zorg in een duurzaam ritme. Het is in ieders geval de moeite waard een en ander te onderzoeken.

Tenslotte

Het maximale bedrag aan inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in 2021 verlaagd met € 113,- per jaar naar € 2.815,-. Dit omdat het aantal gerechtigden is toegenomen. In 2022 gaat het maximale bedrag echter weer met € 77,- omhoog.

Zie ook de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

Meer lezen over toeslagen bij co-ouderschap?

Meer informatie?

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS KENNISMAKING OF STEL VRIJBLIJVEND JE VRAAG.

Zo goed mogelijk uit elkaar, het kan in 6 tot 12 weken

 

Comments are closed.