Echtscheiding en pensioen, maakt onbekend onbemind

Tijdens een scheidingstraject is er veel te regelen. Het verdelen van pensioen is een belangrijk onderdeel van de financiële afwikkeling. In de praktijk merken we echter nog vaak dat er niet aan is gedacht. Om daarover afspraken te maken. Met alle gevolgen van dien.

Huidige situatie

Als je tijdens het huwelijk inkomsten hebt (gehad) uit loondienst. Heb je waarschijnlijk pensioen opgebouwd. Het gaat dan om ouderdomspensioen. Alsmede het nabestaandenpensioen.

Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen is het pensioen dat je opbouwt voor je “oude dag”. Uitgangspunt voor verdeling is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Op basis waarvan ouderdomspensioen opgebouwd tijdens het huwelijk wordt verdeeld. Dit betekent dat de helft van het opgebouwde pensioen door je pensioenverzekeraar wordt uitgekeerd aan je ex partner. En omgekeerd. De uitbetaling aan je ex partner vindt plaats op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Binnen 2 jaar na scheiding moet melding worden gedaan aan de pensioenverzekeraar. Wordt dit vergeten. Dan is het pensioen wel verdeeld. Maar bestaat er geen recht op rechtstreekse uitbetaling. Door de pensioenverzekeraar. Je moet je in dat scenario dus rechtstreeks wenden tot je ex-partner. Wat om allerlei redenen lastig kan zijn.

In onderling overleg kan er worden afgeweken van de (standaard)verdeling. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Altijd. Zijn er huwelijkse voorwaarden. Dan is daarin meestal vastgelegd hoe om te gaan met pensioen na scheiding. Van deze huwelijkse voorwaarden is het vervolgens weer mogelijk af te wijken. Uiteraard weer in het convenant, maar dat terzijde.

Waar het gaat om het afwijken van de standaard verdeling. Kan bijvoorbeeld worden afgezien van verdeling. Ieder houdt dan aanspraak op het gehele tijdens het huwelijk door hem/haar opgebouwde pensioen.

Andere optie is om een pensioen niet voor de helft. Maar voor een ander deel te verdelen.

Daarnaast kan bijvoorbeeld het opgebouwde pensioen over een kortere of langere periode dan de duur van het huwelijk worden verdeeld.

Ten slotte. Het is mogelijk het te verdelen opgebouwde deel van het pensioen om te zetten in een eigen pensioenaanspraak. Voor de ex-partner. Dit heet conversie. Echter kent dit zowel voor als nadelen.  En is daarnaast altijd maatwerk.

Partnerpensioen

Hierbij gaat het om het pensioen uitgekeerd aan je partner. Op het moment dat je eerder overlijdt dan je partner. Na scheiding is het partnerpensioen omgezet in een bijzonder partnerpensioen. En het tot dan toe opgebouwde pensioen is gereserveerd voor je ex partner. Op het moment dat je na de scheiding mocht overlijden. Dan zal je pensioeuitvoerder het pensioen uitkeren aan je ex partner. Dit is geregeld in de Pensioenwet. In tegenstelling tot het ouderdomspensioen. Is het partnerpensioen niet alleen berekend over de huwelijkse periode. Maar ook over de periode voor het huwelijk. Daarnaast is het mogelijk om van deze regeling kan in onderling overleg af te wijken. Door bijvoorbeeld afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen.

Echtscheiding en pensioen, ondernemer

Is 1 van jullie of zijn jullie beiden ondernemer. Dan is het raadzaam om te bekijken of er eventueel in eigen beheer pensioen (in een speciale pensioen B.V. of bij een verzekeraar) is opgebouwd. En hoe dit eventueel verdeeld of verrekend moet. Pensioen in eigen beheer is weliswaar per 1 juli 2017 afgeschaft. In de praktijk levert deze materie de nodige complexe vragen op.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Door minister Koolmees is onlangs een wetsvoorstel ingediend. Deze gaat over de verdeling van ouderdomspensioen na scheiding. Achterliggende gedacht is geweest het moderniseren van de huidige wetgeving. Als het voorstel is aangenomen. Zullen de wijzigingen vanaf 2022 gelden. Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

Echtscheiding en pensioen, conversie als standaard

  • Ex-partners krijgen een eigen aanspraak op ouderdomspensioen;
  • De pensioenband tussen de ex-echtgenoten is dan definitief verbroken;
  • Voor uitbetaling van het verdeelde ouderdomspensioen ben je niet langer afhankelijk van het in leven zijn van je ex-partner. En zijn of haar daadwerkelijke pensioendatum. Daardoor heb je meer grip op de eigen financiële planning.

Echtscheiding en pensioen, afwijkende afspraken

  • Je kan (nog steeds) afwijkende afspraken maken. Deze moeten binnen 6 maanden na scheiding bekend zijn. Bij de pensioenuitvoerder(s). Zo niet dan is de conversie doorgevoerd. Is eenmaal de conversie doorgevoerd dan is dit niet meer mogelijk om terug te draaien.

Periode bijzonder partnerpensioen beperkt

  • Momenteel is ook de voorhuwelijkse periode nog onderdeel van het bijzonder partnerpensioen. Dit zal veranderen, beperkt tot de periode van het huwelijk.

Afspraken over pensioen na scheiding blijft een lastig, maar belangrijk onderwerp. Pensioenverdeling of verrekening, met name als er sprake is van pensioen in eigen beheer of er bij meerdere pensioenverzekeraars pensioen is opgebouwd, is soms een ondoorzichtige materie. Binnen Mediation Company hebben wij de kennis om jullie te begeleiden in het maken van verstandige keuzes.Waar nodig kan vanuit ons netwerk een pensioendeskundige worden ingeschakeld om de opties en (fiscale) gevolgen daarvan helder uiteen te zetten.

Meer weten over verdeling van het pensioen bij scheiding?

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS KENNISMAKING OF STEL VRIJBLIJVEND JE VRAAG.

In alle opzichten beter uit elkaar.

 

Comments are closed.