Wij werken in beginsel op basis van een uurtarief van € 150,– Euro, exclusief BTW en kosten (bijvoorbeeld van de rechtbank). Onze declaraties zijn transparant en geven een duidelijk overzicht van de gewerkte uren.

Vaak bestaat de mogelijkheid een vaste, all-in, prijs af te spreken. De hoogte van het vaste tarief is uiteraard afhankelijk van het aantal bijeenkomsten, maar ook van de te verrichten (juridische) werkzaamheden.

Soms levert de overheid een tegemoetkoming in de kosten. Een en ander wordt aan de hand van jullie inkomen en vermogen beoordeeld door de Raad voor Rechtsbijstand. Wij informeren je graag over de mogelijkheden van gefinancierde rechtshulp. Voor meer informatie zie ook: “tegemoetkoming in de kosten door de overheid”