Na ons eerste contact maken we een afspraak voor een bespreking. Het gesprek is uiteraard vertrouwelijk en in eerste instantie bedoeld om kennis te maken, te inventariseren wat er speelt en de gespreksonderwerpen af te stemmen. Soms gaan we gelijk de diepte in en kunnen er al concrete afspraken worden vastgelegd. Uiteraard is het mogelijk apart van elkaar kennis te maken met jullie mediator.

Normaal gesproken volgt daarna een eerste gezamenlijke bijeenkomst op 1 van onze vestigingen of een locatie naar keuze. Aan de hand van de inventarisatie tijdens de kennismakingsgesprekken gaan we aan de slag met de inhoud. We bepalen samen wat er “op de agenda” staat.

Meestal zijn er een aantal bijeenkomsten nodig om te komen tot de noodzakelijke afspraken. Als deze afspraken helder zijn, leggen wij alles vast in overeenkomsten die na jullie goedkeuring worden ondertekend. Vervolgens verrichten wij de eventueel nog noodzakelijke juridische werkzaamheden, zoals het indienen van een echtscheidingsverzoek of het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.