Ondernemer en scheiding?

Is één van jullie ondernemer, of heb je beiden of samen een eigen bedrijf? En gaan jullie scheiden? Dan is het belangrijk je op allerlei gebied goed te laten adviseren over de gevolgen van je scheiding.

Ondernemer en gehuwd in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?
Indien jullie in gemeenschap van goederen zijn gehuwd en er sprake is van een onderneming, dan valt (de waarde van) deze onderneming of de aandelen daarin, in de gemeenschap van goederen, en zal bij een scheiding moeten worden verdeeld. Ook als jullie huwelijkse voorwaarden hebben laten opstellen kan het zijn dat (een deel van) de waarde van de onderneming of de aandelen verrekend moet worden bij scheiding.

Belangrijke vraag, hoe wordt de waarde van de onderneming bepaald?
Soms is de waarde eenvoudig in onderling overleg vast te stellen aan de hand van de laatste jaarrekening(en). Soms ook is het zinvol dat een deskundige (gespecialiseerde accountant of registervaluator) de waarde van de onderneming bepaald. Op het moment dat de waarde bekend is, vormt dit een uitgangspunt voor verder overleg over de verdeling, bij jullie scheiding. Daarin wordt aandacht besteed aan de vraag welke invloed betaling van de helft van deze waarde heeft op de continuïteit van de onderneming. Met welke fiscale consequenties rekening moet worden gehouden en bijvoorbeeld of er voor de verdeling een financiering moet worden afgesloten, en de gevolgen hiervan. Kortom: wat is haalbaar?

Partneralimentatie

Bij een eventuele financiering met betrekking tot de verdeling geldt dat deze financieringslasten van invloed zijn op de eventueel vast te stellen partneralimentatie. Voor wat betreft de berekening van de partneralimentatie is de vraag met welk inkomen rekening moet worden gehouden. Hierbij wordt als uitgangspunt niet alleen gekeken naar de genoten winst of DGA salaris, maar, kortgezegd naar wat een ondernemer redelijkerwijs aan zijn onderneming kan onttrekken. Enerzijds wordt rekening gehouden met de liquiditeit van de onderneming, anderzijds kan het zijn dat er in de onderneming wordt gereserveerd, welke reserveringen in het inkomen voor de alimentatieberekening doorwerken. Uiteraard is het verder van belang te kijken naar de prognose voor het inkomen na de scheiding. Afhankelijk van de omstandigheden is het wellicht niet reëel om daarbij uit te gaan van de eerder behaalde resultaten. Het bepalen van de alimentatieverplichting in geval van een onderneming is dan ook maatwerk waarbij een groot aantal factoren een rol spelen.

Verdeling van de onderneming

Voor wat betreft de verdeling van een onderneming zijn er de nodige fiscale aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij een scheiding. Is er sprake van een B.V. dan wordt nog wel eens vergeten dat de aandelen in de onderneming via de notaris worden overgedragen. Een dergelijke overdracht kan fiscaal neutraal binnen een termijn van 2 jaar na het indiening van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank.

Pensioen

Tenslotte is het bij echtscheiding van belang te bepalen wat er moet gebeuren met eventueel door de ondernemer in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten (tot 1 juli 2017). Wij hebben de juridische en fiscale kennis in huis en werken samen met fiscale- en pensioen specialisten op het moment dat het noodzakelijk is.