Echtscheiding en huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Binnen de huwelijkse voorwaarden zijn er diverse vormen mogelijk. Bij een echtscheiding is het belangrijk of er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld en welke situatie in dat geval op jullie van toepassing is. We zullen de meest voorkomende even kort toelichten. 

Beperkte gemeenschap

In deze situatie is er sprake van een privé deel en een gemeenschappelijk deel. Hierbij kies je  welke zaken tot de beperkte gemeenschap van goederen (gaan) behoren en welke privé eigendom blijven. Deze situatie geldt tot 1 januari 2018. 

Koude uitsluiting

Hierbij is er spraken van geen enkele gemeenschap van goederen. De financiële banden tussen jou en je partner zijn hierbij zo klein mogelijk. Ieder behoudt zijn eigen bezittingen en/of schulden. Bij echtscheiding kan je dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schulden, die door toedoen van je partner zijn ontstaan. Ook het inkomen en vermogen worden niet gedeeld. De enige mogelijke uitzondering hierop is de verevening van de pensioenen.

Verrekenbedingen

Veelal wordt er een verrekenbeding opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Hiermee worden huwelijkse voorwaarden enigszins “verzacht”. Alle huwelijkse voorwaarden zijn verschillend. Er zijn dan ook veel verschillende verrekenbedingen. Het is belangrijk deze door de deskundige mediator te laten beoordelen.

Periodiek verrekenbeding

Hierbij blijven de privé vermogens gescheiden. De inkomens uit arbeid worden ieder jaar met elkaar verrekend. Het “overgespaarde inkomen”, het inkomen dat ieder overhoudt na betaling van de kosten van de huishouding, dient te worden verdeeld. Bij een periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden is het van groot belang om een sluitende administratie bij te houden en daadwerkelijk jaarlijks met elkaar te verrekenen. Leg de berekening van de verrekening bij voorkeur schriftelijk vast.

niet uitgevoerd?

In de praktijk blijkt dat een verrekenbeding vrijwel nooit is uitgevoerd. Het is dan ook mogelijk dat er een aanzienlijke verrekenvordering ontstaat na een jarenlang huwelijk. Wanneer er echter nooit is verrekend met elkaar zal er volgens de wet het vermogen dat er is, worden aangemerkt afkomstig te zijn uit hetgeen verrekend had moeten worden. In die situatie zul je moeten afgewikkelen alsof er een gemeenschap van goederen is. Met als gevolg het verdelen van al het aanwezige vermogen. Dat wilden jullie door het opstellen van huwelijkse voorwaarden nu juist voorkomen. Indien aantoonbaar, middels tegenbewijs, is het vermogen dat is verkregen uit een erfenis aan één van de partners hoef je dit niet te verdelen. Ben je ondernemer en slaag je er niet in om tegenbewijs te leveren? Ook dan zal in die situatie ook het ondernemingsvermogen in de verrekening moeten worden opgenomen.

Finaal verrekenbeding

Een finaal verrekenbeding houdt in dat je bij echtscheiding met elkaar zult verrekenen alsof jullie in gemeenschap van goederen waren gehuwd. Wel is het mogelijk om een aantal zaken buiten deze verrekening te houden zoals het eigen vermogen welke je al had voor het huwelijk of het vermogen wat je geërfd hebt of verkregen middels schenking.

Beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2018

Sinds januari 2018 trouw je automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Zie ook onze eerdere blog hierover. Veel mensen denken dat dit gelijk is aan huwelijkse voorwaarden, dit is echter niet geheel waar. Beperkte gemeenschap van goederen betekent dat alles wat ten tijde van het huwelijk is opgebouwd aan schulden en/of vermogen gemeenschappelijk is. Alles wat jullie voor het huwelijk huwelijk hadden aan vermogen en/of schulden blijft privé. Deze wetswijziging kan een aantal problemen voorkomen bij een echtscheiding. Met het opstellen van huwelijkse voorwaarden kun je echter later problemen voorkomen, welke je ook met het trouwen in beperkte gemeenschap van goederen niet kunt vermijden.

Hierbij enkele voorbeelden van situaties waarbij je kunt overwegen om alsnog huwelijkse voorwaarden op te stellen:

Erfenis

Nu, met de beperkte gemeenschap van goederen,  komt de erfenis van bijvoorbeeld je (schoon)ouders, op één naam te staan. Wanneer jullie (schoon)ouders het beste met jullie voor hebben en willen dat de erfenis ook met jullie beiden wordt gedeeld kun je deze automatische uitsluiting opheffen middels het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Ondernemer

Is één van jullie of zijn jullie beiden ondernemer? Dan is het mogelijk dat één van jullie een groter risico draagt dan de ander. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een mogelijk faillissement. Daardoor kunnen er gemakkelijk schulden ontstaan. Bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden daarentegen kun je het vermogen van de één beschermen tegen het meer risicovollere vermogen van de ander(de ondernemer). 

Schulden

Alles wat aan schulden wordt opgebouwd tijdens het huwelijk  is automatisch voor jullie beiden. Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden kun je de financiële banden tussen jullie zo klein mogelijk maken. Zie ook “koude uitsluiting” eerder in dit artikel.

Grotere aankopen

In de situatie dat je privé vermogen investeert in bijvoorbeeld jullie gemeenschappelijke woning. In dat geval gaat dit geïnvesteerde vermogen daardoor onder de gemeenschap van goederen gelden. Wil je dit niet en wil je dat je je investering ook weer terug krijgt bij verkoop of overname van de woning door je ex-partner? Dan kun je dit regelen middels het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Ten slotte

Zijn jullie voor 1 januari 2018 getrouwd in algehele gemeenschap van goederen, en komen jullie erachter dat de beperkte gemeenschap van goederen toch voordelen heeft voor jullie? In dat geval kunnen jullie dit alsnog regelen door het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Dit regel je bij een notaris.

Meer weten over de mogelijkheden en kosten?

You Got Company.

 

Comments are closed.