Echtscheiding en huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden 

Zijn jullie gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan onder huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden? Dan is het van belang om deze bij de scheiding af te wikkelen in lijn met de afspraken die destijds bij de notaris zijn gemaakt.

Huwelijkse voorwaarden opgesteld voor 1 januari 2018

Uitgangspunt in veel huwelijkse voorwaarden opgesteld voor 1 januari 2018 is meestal dat iedere gemeenschap van goederen is uitgesloten. Vaak zien we dat zich in de loop der jaren toch een (zogenoemde eenvoudige) gemeenschap heeft gevormd, bijvoorbeeld doordat er een gemeenschappelijke woning is gekocht, niet meer te herleiden is wie welke inboedelgoederen heeft betaald etc. Deze gemeenschap moet dan worden verdeeld.

Van belang is verder het antwoord op de vraag of er in de voorwaarden een zogenoemd periodiek verrekenbeding (met betrekking tot overgespaarde inkomsten) is opgenomen en met name of dit beding (jaarlijks) is nageleefd. Is dit niet het geval dan moet bekeken worden hoe en of er alsnog moet worden verrekend, wat vaak een ingewikkelde exercitie oplevert.

Steeds vaker werd in huwelijkse voorwaarden om die reden een finaal verrekenbeding opgenomen, waarbij bij het einde van een huwelijk door echtscheiding wordt verrekend alsof er een gemeenschap van goederen bestond dus.

Soms zijn de voorwaarden opgesteld met het oog op een specifieke situatie en of vanuit een specifieke bedoeling en zijn er bijzondere afspraken gemaakt, waar naar moet worden gekeken.

Vanaf 1 januari 2018 beperkte gemeenschap van goederen 

In een huwelijk gesloten voor 1 januari 2018 en zonder huwelijkse voorwaarden, was er standaard sprake van een gemeenschap van goederen. Sinds januari 2018 huw je automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Zie ook onze eerdere blog hierover. Een gemeenschap van goederen kan dus vanaf 1 januari 2018 alleen via huwelijkse voorwaarden worden afgesproken.

Hoewel de beperkte gemeenschap wellicht meer past bij de huidige opvattingen over de financiële positie van gehuwden, blijft het ook na 1 januari 2018 zeker zinvol zijn om na te denken over het laten opstellen van huwelijkse voorwaarden. Dit kan ook tijdens het huwelijk. Laat je adviseren door de notaris.

Onafhankelijk van de vraag op welke datum huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, vergt het afwikkelen er van in het kader van een scheiding in onze ogen de specifieke juridische kennis. Kennis die we bij de Mediation Company in huis hebben. Hebben jullie dan ook vragen en wil je meer weten?

You Got Company!

 

Comments are closed.